Als coach van gezinshuisouders gaat je rol vaak veel verder dan alleen coachen.
Wij zijn ook mediator, relatietherapeut, buddy. 
Van gezinshuisouders wordt gevraagd om continue te schakelen tussen verschillende vaak tegengestelde belangen op het gebied van:

  • Vitaliteit: Eigen en inhuisgeplaatste kinderen; de partnerrelatie; Samenwerking met belanghebbende partijen én het netwerk van inhuisgeplaatste kinderen
  • Professionele nabijheid: doorlopende begeleiding bieden in een setting met veel empathie, onvoorwaardelijke acceptatie, congruentie, betrouwbaarheid en veiligheid.
  • Ondernemerschap en regie: het organiseren van het gezinshuis in relatie tot het krachtenveld daaromheen.

Te vaak heb ik in de afgelopen jaren ervaren dat het ineens flink mis kan gaan bij een gezinshuis en dat kan zich in vele vormen aandienen:

  • De partnerrelatie staat zwaar onder druk om welke reden dan ook
  • Er is wantrouwen vanuit zorgaanbieder / Gemeente / gedragswetenschaper / jeugdbeschermer
  • Er komen beschuldigingen van seksueel misbruik
  • Er komt een melding bij Veilig thuis of de Inspectie
  • Inhuisgeplaatste kinderen worden weggehaald, of er worden geen kinderen meer bijgeplaatst en dus is er geen of minder inkomen
  • Er zijn zorgen omtrent misbruik van zorggelden of kwaliteit van zorg
  • En zo kan ik nog wel even doorgaan.

In het hele werkveld is voelbaar dat er een verschuiving plaatsvindt. Niet alleen qua werkdruk in de jeugdzorg. Ook op het effect van polarisatie in de samenleving en een afnemend vertrouwen in hulpverleners/jeugdzorgprofessionals. Dat vertaalt zich steeds vaker in het gevoel snel te moeten handelen als verantwoordelijke partij. Dan is er niet altijd meer tijd voor zorgvuldige waarheidsbevinding. (better safe than sorry). Per slot van rekening is het doel van jeugdbeschermers en jeugdzorg het beschermen van kwetsbare jeugd.
Juist dan ben je als gezinshuisouder kwetsbaar, omdat jouw werk zich grotendeels voltrekt in de meer geïsoleerde setting van het natuurlijke systeem van je gezinshuis.

Als je als gezinshuisouder ervaart dat je in een situatie terecht bent gekomen dat het meer gaat over jou dan met jou, dan kan het gebeuren dat je de regie kwijt raakt op je gezinshuis en je geen invloed meer uit kunt oefenen. Op zo’n moment hoop ik dat, hoe kwetsbaar je je ook voelt,  je op tijd aan de bel trekt, bij samenwerkingspartners, maar zeker ook bij de gezinshuiscoach die samen met je kan kijken naar volgende noodzakelijke stappen en wat er nodig is om weer invloed en regie te hebben. 

Wij zijn onafhankelijke professionals die er zijn voor de gezinshuisouders. Met een ruime ervaring, een groot netwerk en met het vermogen om aan te sluiten bij het professionele netwerk van de gezinshuishoudens. 

Op tijd aan de bel trekken is geen garantie dat het goed gaat komen, maar regelmatig hebben wij als coaches samen met het gezinshuis en andere belanghebbenden wel het verschil kunnen maken om de rust te herstellen en het gezinshuis te laten doen waar het goed in is.

Daar doen we het toch allemaal voor?

Cathy Ververda
Gezinshuiscoach