GezinshuisCoaching

“We hebben de beslissing genomen om onze passie voort te zetten in gezinshuisland. We kwamen erachter dat het veel meer inhoudt dan alleen maar je huis en hart openstellen voor een kind.”

 

Mieke en Robert Voorwinden, gezinshuis LEMAMA

 

WAarom ook nog een coach…?

Ervaringen van gezinshuisouders met een coach:

“Wij kregen in dat krachtenveld steeds meer behoefte aan een onafhankelijke neutrale partner, om mee te sparren, om mee te praten en om dingen op een rijtje te zetten.”

“Iemand voor onszelf, die begrijpt wat we doen en wat ons beweegt, die alle facetten kent van zelfstandig ondernemerschap tot begeleiding van hele ingewikkelde kinderen.”

“De coach laat ons inzien wat onze krachten en valkuilen zijn. Hoe wij onze kracht beter kunnen inzetten, hoe je anders naar dingen kan kijken, hoe systemen werken en wat onze rol daar in is.”

“Kijken en praten over je eigen handelen valt niet altijd mee. Het gevaar is om je snel aangevallen te voelen, en te ervaren dat je het niet goed doet. De afgelopen jaren heb ik geleerd, dat je niet faalt als je kijkt naar je eigen gedrag, maar dat het uiteindelijk winst oplevert.”

“De confrontatie aangaan met jezelf, maakt dat je jezelf in de spiegel ziet, échte reflectie! Ook krijg je meer inzicht en begrip voor het gedrag van je partner.”

“Je krijgt veel meer inzicht in de manier waarop je gevormd bent door je verleden, en dat je de wereld door je eigen bril bekijkt. Maar ook dat anderen de wereld door hun eigen bril bekijken.”     

voor wie?

Op zoek naar een coach?

De coach die bij jou past, kun je vinden op deze website! Bekijk de coaches!

Aansluiting bij het netwerk?

Kijk of je je kunt vinden in onze visie en jezelf terugziet in ons kwaliteitskader.

Als jeugdzorgaanbieder geïnteresseerd?

Contact opnemen als franchisegevers, gemeentes en jeugdzorgaanbieders.

Visie GezinshuisCoaching

Zoveel mogelijk kinderen in een gezin laten opgroeien

Dit belangrijke uitgangspunt van de Jeugdwet is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Het implementeren van dit uitgangspunt heeft flinke consequenties voor de invulling van jeugdzorg. Als gevolg hiervan zullen veel meer kinderen geplaatst worden in gezinshuizen, als alternatief voor wonen in een leefgroep.

Gezinshuisouders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en begeleiding van uithuisgeplaatste jongeren met complexe problematiek. Een gezinshuis biedt een opvoedingsklimaat waarin de kracht van het gewone leven een belangrijke rol speelt. Het is een natuurlijk systeem, waarin gezinshuisouders hun eigen gezinsleven en sociaal netwerk inzetten als hulpverleningsvorm.

Vakinhoudelijke ondersteuning wordt verleend door binnen het werkveld gespecialiseerde orthopedagogen, gedragswetenschappers en trainers/opleiders. Gezinshuisouders vergroten en verdiepen voortdurend vakinhoudelijke kennis op het gebied van pedagogiek en de problematieken van deze kinderen (trauma, hechting, gedrag, enz.).

Er is echter meer nodig om gezinshuisouders te ondersteunen in hun vak en juist dat is wat de gezinshuiscoach biedt.

Het werk van de gezinshuiscoach

Gebaseerd op jarenlange ervaring in het coachen en ondersteunen van gezinshuisouders hebben wij een visie geformuleerd met betrekking tot de manier waarop gezinshuizen, naast het vakinhoudelijke aspect, het beste ondersteund kunnen worden:

vitaliteit

professionele nabijheid

parallelle processen

ondernemerschap en regie

Kwaliteitskader GezinshuisCoaching

Het specialistische werkveld van coachen en ondersteunen van gezinshuisouders vraagt om coaches met een stevige achtergrond, die zich gedurende langere tijd kunnen en willen verbinden aan het Netwerk GezinshuisCoaching. De aangesloten gezinshuiscoach kent en onderschrijft de visie van het Netwerk en laat die leidend zijn in de coaching. Aansluiten bij het Netwerk betekent actief deelnemen in het versterken ervan door middel van acquisitie en delen van kennis en ervaring. Minimaal eens en bij voorkeur twee keer per jaar neemt een aangesloten coach deel aan een landelijke bijeenkomst van het Netwerk.

Samenwerkingspartners

De jeugdzorg is een dynamische omgeving, waarbij regelmatige afstemming met samenwerkingspartners van groot belang is om blijvend kwaliteit van coaching te kunnen bieden.

Het Netwerk GezinshuisCoaching werkt graag samen met partijen die zich ook bezighouden met het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van gezinshuizen. Hieronder zijn de partijen waar nu mee wordt samengewerkt weergegeven.

Schrijf je in voor onze nieuwbrief

Elk kwartaal brengen we een nieuwsbrief uit vol informatie over en voor gezinshuizen. Schijf je in!