GezinshuisCoaching

Een Gezinshuis met kwaliteit heeft recht op een coach met kwaliteit.

 

Het 24 uur per dag leveren van zorg in een thuissituatie, vraagt om vitale gezinshuisouders.

 

De GezinshuisCoach is de neutrale partner die meekijkt, meedenkt en een spiegel voorhoudt.

Bekijk alle coaches!

Over GezinshuisCoaching

Het Netwerk GezinshuisCoaching is een landelijke organisatie, gericht op het aanbieden van coaching voor gezinshuizen, die werken met een kwaliteitskader in een franchise-omgeving, in loondienst of als vrijgevestigd gezinshuis. De coaches van het Netwerk GezinshuisCoaching zijn steeds bezig met ontwikkelen, scholen en reflecteren op hun eigen vakmanschap.

De initiatiefnemers van dit Netwerk hebben jarenlange ervaring in het coachen en ondersteunen van gezinshuisouders. Vanuit deze kennis is een visie geformuleerd met betrekking tot de manier waarop gezinshuizen, naast het vakinhoudelijke aspect, het beste ondersteund kunnen worden.

Er wordt gecoacht en ondersteund op vitaliteit, op professionele nabijheid, op parallelle processen en op ondernemerschap en regie. Voor gezinshuisouders is de coach iemand waar zij door de jarenlange verbinding op terug kunnen vallen, die een spiegel voorhoudt waardoor zij steviger kunnen worden in hun professionaliteit. Die stevigheid biedt rust en ruimte voor het gewone leven. Hierdoor kunnen gezinshuisouders zich richten op hun kerntaak: de zorg voor kwetsbare jongeren.

voor wie?

Op zoek naar een coach?

De coach die bij jou past, kun je vinden op deze website! Bekijk de coaches!

Aansluiting bij het netwerk?

Kijk of je je kunt vinden in onze visie en jezelf terugziet in ons kwaliteitskader.

Als jeugdzorgaanbieder geïnteresseerd?

Contact opnemen als franchisegevers, gemeentes en jeugdzorgaanbieders.

Visie GezinshuisCoaching

Zoveel mogelijk kinderen in een gezin laten opgroeien

Dit belangrijke uitgangspunt van de Jeugdwet is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Het implementeren van dit uitgangspunt heeft flinke consequenties voor de invulling van jeugdzorg. Als gevolg hiervan zullen veel meer kinderen geplaatst worden in gezinshuizen, als alternatief voor wonen in een leefgroep.

Gezinshuisouders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en begeleiding van uithuisgeplaatste jongeren met complexe problematiek. Een gezinshuis biedt een opvoedingsklimaat waarin de kracht van het gewone leven een belangrijke rol speelt. Het is een natuurlijk systeem, waarin gezinshuisouders hun eigen gezinsleven en sociaal netwerk inzetten als hulpverleningsvorm.

Vakinhoudelijke ondersteuning wordt verleend door binnen het werkveld gespecialiseerde orthopedagogen, gedragswetenschappers en trainers/opleiders. Gezinshuisouders vergroten en verdiepen voortdurend vakinhoudelijke kennis op het gebied van pedagogiek en de problematieken van deze kinderen (trauma, hechting, gedrag, enz.).

Er is echter meer nodig om gezinshuisouders te ondersteunen in hun vak en juist dat is wat de gezinshuiscoach biedt.

Het werk van de gezinshuiscoach

Gebaseerd op jarenlange ervaring in het coachen en ondersteunen van gezinshuisouders hebben wij een visie geformuleerd met betrekking tot de manier waarop gezinshuizen, naast het vakinhoudelijke aspect, het beste ondersteund kunnen worden:

vitaliteit

professionele nabijheid

parallelle processen

ondernemerschap en regie

Kwaliteitskader GezinshuisCoaching

Het specialistische werkveld van coachen en ondersteunen van gezinshuisouders vraagt om coaches met een stevige achtergrond, die zich gedurende langere tijd kunnen en willen verbinden aan het Netwerk GezinshuisCoaching. De aangesloten gezinshuiscoach kent en onderschrijft de visie van het Netwerk en laat die leidend zijn in de coaching. Aansluiten bij het Netwerk betekent actief deelnemen in het versterken ervan door middel van acquisitie en delen van kennis en ervaring. Minimaal eens en bij voorkeur twee keer per jaar neemt een aangesloten coach deel aan een landelijke bijeenkomst van het Netwerk.

Samenwerkingspartners

De jeugdzorg is een dynamische omgeving, waarbij regelmatige afstemming met samenwerkingspartners van groot belang is om blijvend kwaliteit van coaching te kunnen bieden.

Het Netwerk GezinshuisCoaching werkt graag samen met partijen die zich ook bezighouden met het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van gezinshuizen. Hieronder zijn de partijen waar nu mee wordt samengewerkt weergegeven.

Schrijf je in voor onze nieuwbrief

Elk kwartaal brengen we een nieuwsbrief uit vol informatie over en voor gezinshuizen. Schijf je in!