Referenties Gezinshuis Coaching

Na 8 jaar pleegzorg te hebben gedaan, hebben we de beslissing genomen om onze passie verder door te zetten in gezinshuisland. Na veel gesprekken en veel lezen kom je er ook achter dat het veel meer inhoud als alleen maar je huis en hart open stellen voor een kind. Daarin hebben we gelijk vanaf het begin een stevig netwerk om ons heen gebouwd zodat het fundament er staat om een professioneel gezinshuis te worden, en ook te kunnen zijn. En daar hoorde voor ons bij een coach die eerlijk een spiegel kan voorhouden, zodat we onze professionaliteit kunnen vergroten en verdiepen. 

Robert: “De confrontatie aangaan met jezelf, maakt dat het bijzonder is om jezelf in de spiegel te zien. En ook inzicht krijgen in het gedrag van je partner. De sessies die we doorlopen hebben, heb ik ervaren als intensief maar zeker ook leerzaam. Coaching laat je nadenken over je doen en laten, maar ook over je denkwereld. En daarbij probeert de coach stil te staan, bij iedere sessie blijf ik onder de indruk achter. Je krijgt veel meer inzicht in de manier dat je gevormd bent door je verleden, en dat je de wereld door je eigen bril bekijkt. Maar ook dat anderen de wereld door hun eigen bril bekijken. En daar wordt je bewust van gemaakt. Het heeft mij/ons al veel opgeleverd!’ 

Mieke: Inspirerend om de inzichten die ik opgedaan heb in de sessie, concreet om te zetten in de praktijk. Met voor mij als motto: Zo normaal als mogelijk, zo professioneel als nodig! 

Weet je, in de spiegel durven kijken en naar je eigen gedrag leren kijken is een kunst. Wel leuk en mooi om te doen, en dan ook tot de ontdekking te komen welk effect het heeft op je eigen ik….”

Gezinshuis LeMaMa

Mieke en Robert Voorwinden

Als beginnend gezinshuisouder kregen wij Aat als toegewezen. Wat gaan we doen was onze vraag, immers coachting/intervisie was een verplichting en daar zijn wij niet zo van. Aat kwam, zag en overwon. Aat laat ons inzien wat onze krachten en valkuilen zijn. Hoe wij onze kracht beter kunnen inzetten, hoe je anders naar dingen kan kijken, hoe systemen werken en wat onze rol daar in is. Aat is al 10 jaar onze coach wat maakt dat je heel snel de diepte qua gevoel in kan gaan. Er is wederzijds respect en we vertrouwen elkaar. Aat is 1 van de pijlers waarop wij ons gezinshuis draaien en is dus voor ons van onschatbare waarde en daarbij Aat blijft ons verassen met andere/nieuwe inzichten en gespreksmethodes

Gezinshuis Mi Casa Su Casa
Monique en Willem van der Steen

Een absolute aanrader, wij zijn heel blij met de reflectiemogelijkheden die Dori (Spijkenisse) ons biedt!

 

Paola Glas-Euser
Driestroomhuis ‘Samen Wij en Jij’

Waarom ook nog een coach…..? Jullie hebben toch al zoveel mensen om mee te praten in jullie gezinshuis? Die vraag hebben wij vaker gehad en onszelf ook wel eens gesteld. In de 8 jaar dat wij nu een gezinshuis runnen, zijn we tegen ongelofelijk veel verschillende zaken aangelopen. Wat dat persoonlijk met je doet kun je niet altijd even goed kwijt is onze ervaring. Ofwel mensen horen je welwillend aan, maar begrijpen niets van hoe het is om werk en privé zo verweven met elkaar te hebben en met hun adviezen kun je niks.Ofwel iemand kijkt vanuit het belang van de kinderen, ofwel vanuit het belang van de organisatie.

Wij kregen in dat krachtenveld steeds meer behoefte aan een onafhankelijke neutrale partner, om mee te sparren, om mee te praten en om dingen op een rijtje te zetten. Soms ook om te kunnen spuien over die kinderen die je wel eens achter het behang kunt plakken of dat je het als partners helemaal oneens kunt zijn. Iemand voor onszelf, die begrijpt wat we doen en wat ons beweegt, die alle facetten kent van zelfstandig ondernemerschap tot begeleiding van hele ingewikkelde kinderen. We zijn heel erg blij dat we zo iemand hebben gevonden en gunnen al onze collega’s die hebben gekozen voor dit prachtige, maar soms razend ingewikkelde vak, ook iemand die er op deze manier voor hen kan zijn. Wij ervaren dit als heel erg waardevol.

Anne en René van Dijk

Gezinshuis en Jeugdhulp Windegaarde

Een gezinshuisouder is een professionele opvoeder. Een gezinshuisouder, ondersteund door andere professionals (onder andere coaches), heeft als voornaamste taak om de dynamiek van het gezinsleven in evenwicht te brengen of te houden en een leefklimaat te creëren waarin ieders welzijn is geborgd en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Opvoeden kan in het gewone leven al ingewikkeld genoeg zijn, het opvoeden van ingewikkelde jeugdigen doet een extra beroep op de competenties, stevigheid en flexibiliteit van gezinshuisouders. Deze jeugdigen vragen om een trauma-sensitieve opvoeding. Gezinshuisouders hebben een moeilijke taak om de verbinding aan te gaan met jeugdigen die soms nauwelijks positieve ervaring hebben met het aangaan van verbindingen en het soms ook niet meer willen als gevolg van veel afwijzingen.

Dit vraagt om professionaliteit en vitaliteit. Aandacht voor de vitaliteit van een gezinshuisouder is belangrijk omdat er veel van hem of haar wordt gevraagd. In samenspraak met andere betrokkenen kan de gezinshuisouder bovendien reflecteren op de balans tussen draagkracht en draaglast van het gezin als geheel in het gezinshuis. (bron: landelijk kwaliteitskader)

Coaches van dit netwerk leveren een belangrijke bijdrage  in reflectie en vitaliteit, waardoor gezinshuisouders in staat blijven kritisch  te  reflecteren op eigen geschiedenis, trauma’s, levenservaring, relaties en (opvoed)gedrag.

Ik wens iedere Gezinshuisouder een coach uit dit netwerk toe vanwege de unieke, specifieke kennis-en ervaring in het werken en coachen met Gezinshuisouders. Het is daarom niet voor niets dat Gezinshuis.com dit netwerk beschouwd als professioneel samenwerkingspartner.

Gezinshuis.com

Samenwerkingspartner