Referenties Gezinshuis Coaching

Een absolute aanrader, wij zijn heel blij met de reflectiemogelijkheden die Dori (Spijkenisse) ons biedt!

 

Paola Glas-Euser
Driestroomhuis ‘Samen Wij en Jij’

Waarom ook nog een coach…..? Jullie hebben toch al zoveel mensen om mee te praten in jullie gezinshuis? Die vraag hebben wij vaker gehad en onszelf ook wel eens gesteld. In de 8 jaar dat wij nu een gezinshuis runnen, zijn we tegen ongelofelijk veel verschillende zaken aangelopen. Wat dat persoonlijk met je doet kun je niet altijd even goed kwijt is onze ervaring. Ofwel mensen horen je welwillend aan, maar begrijpen niets van hoe het is om werk en privé zo verweven met elkaar te hebben en met hun adviezen kun je niks.Ofwel iemand kijkt vanuit het belang van de kinderen, ofwel vanuit het belang van de organisatie.

Wij kregen in dat krachtenveld steeds meer behoefte aan een onafhankelijke neutrale partner, om mee te sparren, om mee te praten en om dingen op een rijtje te zetten. Soms ook om te kunnen spuien over die kinderen die je wel eens achter het behang kunt plakken of dat je het als partners helemaal oneens kunt zijn. Iemand voor onszelf, die begrijpt wat we doen en wat ons beweegt, die alle facetten kent van zelfstandig ondernemerschap tot begeleiding van hele ingewikkelde kinderen. We zijn heel erg blij dat we zo iemand hebben gevonden en gunnen al onze collega’s die hebben gekozen voor dit prachtige, maar soms razend ingewikkelde vak, ook iemand die er op deze manier voor hen kan zijn. Wij ervaren dit als heel erg waardevol.

Anne en René van Dijk

Gezinshuis en Jeugdhulp Windegaarde

Een gezinshuisouder is een professionele opvoeder. Een gezinshuisouder, ondersteund door andere professionals (onder andere coaches), heeft als voornaamste taak om de dynamiek van het gezinsleven in evenwicht te brengen of te houden en een leefklimaat te creëren waarin ieders welzijn is geborgd en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Opvoeden kan in het gewone leven al ingewikkeld genoeg zijn, het opvoeden van ingewikkelde jeugdigen doet een extra beroep op de competenties, stevigheid en flexibiliteit van gezinshuisouders. Deze jeugdigen vragen om een trauma-sensitieve opvoeding. Gezinshuisouders hebben een moeilijke taak om de verbinding aan te gaan met jeugdigen die soms nauwelijks positieve ervaring hebben met het aangaan van verbindingen en het soms ook niet meer willen als gevolg van veel afwijzingen.

Dit vraagt om professionaliteit en vitaliteit. Aandacht voor de vitaliteit van een gezinshuisouder is belangrijk omdat er veel van hem of haar wordt gevraagd. In samenspraak met andere betrokkenen kan de gezinshuisouder bovendien reflecteren op de balans tussen draagkracht en draaglast van het gezin als geheel in het gezinshuis. (bron: landelijk kwaliteitskader)

Coaches van dit netwerk leveren een belangrijke bijdrage  in reflectie en vitaliteit, waardoor gezinshuisouders in staat blijven kritisch  te  reflecteren op eigen geschiedenis, trauma’s, levenservaring, relaties en (opvoed)gedrag.

Ik wens iedere Gezinshuisouder een coach uit dit netwerk toe vanwege de unieke, specifieke kennis-en ervaring in het werken en coachen met Gezinshuisouders. Het is daarom niet voor niets dat Gezinshuis.com dit netwerk beschouwd als professioneel samenwerkingspartner.

Gezinshuis.com

Samenwerkingspartner