Ongeveer anderhalf jaar geleden kregen we als coaches van Gezinshuis.com te horen dat onze diensten niet langer onderdeel zouden blijven van de franchiseformule. We moesten zelf met elk gezinshuis apart tot overeenkomst zien te komen over de coaching. Een verstandig besluit dat heeft geleid tot een meer volwassen coachrelatie.

Tot dat moment kwamen we als coaches ongeveer eens per jaar samen om van elkaar te leren. Hoe los dat verband daadwerkelijk was, werd duidelijk toen onze gezamenlijke basis wegviel. Vanuit verschillende kanten en vanuit onszelf was er de behoefte om tot een netwerk te komen. In de praktijk kwam er echter weinig van de grond. Te druk, teveel verschillende zienswijzen en uitgangspunten. En waarschijnlijk allemaal te eigenwijs.

Begin dit jaar namen Cathy Ververda en ik een even eigenwijs besluit: we gingen het gewoon neerzetten dat netwerk. Een website in de lucht, een visie, een kwaliteitskader, voorwaarden en een propositie. En aan de coaches de vraag: Doe je mee?

Gelukkig wisten we vooraf niet hoeveel werk dit zou kosten, maar de energie was terug en nu zijn we als 13 coaches in het netwerk verbonden. Samen coachen we meer dan 100 gezinshuizen en brengen een bak ervaring mee. We genieten van onze vrije positie en hopen in de komende tijd met verschillende zorgaanbieders en franchisegevers in gesprek te komen. Het coachen doen we allemaal vanuit dezelfde visie en kwaliteit, maar allemaal op onze eigen wijze.

Daarmee sluiten we goed aan bij onze doelgroep. In de afgelopen jaren heb ik honderden gezinshuisouders ontmoet. Allemaal doen ze hun werk op hun eigen wijze en allemaal zijn ze minstens een tikje eigenwijs. Dat hoort bij hun vak en bij een gezinshuiscoach is dat niet anders. Dat maakt het netwerk tot een bonte club van eigen wijze of juist eigenwijze coaches.

Fenna Janssens
Vinca