Kwaliteitskader Gezinshuiscoaching

Het specialistische werkveld van coachen en ondersteunen van gezinshuisouders vraagt om coaches met een stevige achtergrond, die zich gedurende langere tijd kunnen en willen verbinden aan het Netwerk GezinshuisCoaching.De aangesloten gezinshuiscoach kent en onderschrijft de visie van het Netwerk en laat die leidend zijn in de coaching. Aansluiten bij het Netwerk betekent actief deelnemen in het versterken ervan door middel van acquisitie en delen van kennis en ervaring. Minimaal eens en bij voorkeur twee keer per jaar neemt een aangesloten coach deel aan een landelijke bijeenkomst van het Netwerk.

 

Gevraagde opleiding/achtergrond:

  • Een gedegen opleiding en certificering als coach of therapeut.
  • Meerdere jaren ervaring als coach.
  • Zelfstandig ondernemerschap.
  • Lidmaatschap van een voor het Netwerk acceptabele beroepsvereniging of jaarlijks aantonen dat zaken als ethische beroepscode, klachtencommissie, reflectie en intervisie op goede wijze zijn geregeld.
  • Bij voorkeur kennis van het werkveld van de jeugdzorg.

 

De gezinshuiscoach is zich bewust:

  • van de systemen in en rond het gezinshuis en laat zich niet verleiden tot pedagogische advisering of het overnemen van de rollen van zorgaanbieder of gedragswetenschapper/orthopedagoog;
  • dat aansluiting bij het Netwerk betekent dat een voorafgaande training over het vak van gezinshuiscoach (verzorgd door het Netwerk) noodzakelijk is;
  • dat toetreding van nieuwe coaches plaatsvindt door middel van screening, een intakegesprek en het opvragen van een VOG-verklaring door het Netwerk;
  • dat de coaches een jaarlijkse bijdrage betalen voor de instandhouding van het Netwerk en dat nieuwe coaches een eenmalige entreefee betalen;
  • van de gezamenlijke inspanning van het Netwerk om de kwaliteit van de groep coaches hoog te houden.

 

Het Netwerk kan niet verantwoordelijke gesteld worden voor individuele wanprestatie van coaches. Bij meldingen daarvan zal het Netwerk verwijzen naar de klachtencommissie waarbij de coach is aangesloten. Na een uitspraak van deze klachtencommissie zal bekeken worden welke gevolgen de uitspraak heeft voor het lidmaatschap van de betreffende coach.