Vitaliteit van gezinshuisouders!

Wilma Massop Cocreator of Vital Five Your Life

Wilma Massop

“Als je goed voor anderen wil zorgen moet je eerst goed voor jezelf zorgen!”

Voor mij als ondernemer en als business coach een heel belangrijke uitspraak. Voor mezelf, maar ook voor alle gezinshuisouders die ik coach.

We hebben dit denk ik allemaal wel eens gehoord in ons leven, maar hoe is dat als je  als gezinshuisouders 7x 24 uur voor andermans kinderen zorgt en er ook nog eens door allerlei anderen, om deze kinderen heen, een beroep op je wordt gedaan! Denk hierbij aan zorginstellingen, ouders van de kinderen, voogden, scholen, sportverenigingen, huisartsen enz. enz.

Ik heb alle bewondering voor deze groep mensen die dit doen en denk ook dat het zeker geen makkelijke opgave is, maar wel iets waar je heel veel voldoening uit kan halen, als je ook goed voor jezelf blijft zorgen!!

Goed voor jezelf zorgen betekent natuurlijk ook zorgen dat er voldoende aandacht is  voor je fysieke gezondheid. Krijg je voldoende slaap, eet je de goede gezonde dingen en krijg je volop beweging. Maar ook zijn er voldoende ontspanningsmomenten waar je samen met de kinderen, of met je partner, of alleen even kan bij komen. Zijn er momenten dat je zelf even prioriteit nummer 1 bent en niet de kinderen of al die anderen, die een beroep op je  doen. Het lijkt bv. zo makkelijk gezegd; zorg voor voldoende nachtrust. Je kan dan wel op tijd naar bed gaan, maar als je dan niet slaapt omdat er nog iets speelt met een van de kinderen, dan kom je nog niet tot rust. Dus samen kijken naar zo’n situatie en zoeken naar mogelijke oplossing kan een onderwerp zijn in de coaching.

Heel belangrijk is het ook voor gezinshuisouders om heel goed te kijken waar ze energie van krijgen en waar de energie weglekt. Door in de coaching daar bij stil te staan en deze vraag met elkaar onder de loep te nemen, kom je vaak op ingesleten patronen. Het geeft bewustwording en de vraag of je daar iets in wil veranderen en welke eerste stap je dan wil nemen om het te veranderen.

Tijd is ook een onderwerp dat vaak een rol speelt in goed voor jezelf zorgen. De agenda kan soms zo bepaald worden door externe partijen. Hoe stel je dan als gezinshuisouder de grenzen als het gaat om je agenda planning en bewaak je je eigen tijd en je eigen gezondheid en vitaliteit!!

Goed voor jezelf zorgen zegt ook iets over hoe belangrijk ben jezelf. Mag jij jezelf op no.1 zetten en lief voor jezelf zijn?  Wat betekent het als je keer op keer over jou grens heen laat gaan en geen tijd en ruimte voelt om even naar jezelf te kijken en voor jezelf te zorgen.

Dus zorg eerst voor jezelf en dan voor alle anderen!