Kijkend naar de wereld, naar de geschiedenis en het heden, waar macht, geld en ego nog vaak een doorslaggevende rol heeft, weet een ieder dat sprookjes niet bestaan.

Maar is het zo slecht in de wereld? Voor mijn gevoel niet. Ik ervaar dat dingen die niet goed gaan, vaak uitvergroot worden, meer de aandacht krijgen, terwijl dingen die wel goed gaan, eigenlijk als normaal worden ervaren, en dus klein worden gehouden. Het is mogelijk een valkuil voor mensen om (te?) weinig aandacht te schenken aan de mooie dingen.

Tot een paar weken geleden, voor Corona, … Kijkend naar de zorg en de problematiek daarom heen, vonden mensen dat het daar niet goed geregeld was, te duur, te lange wachttijden …

De zorg anno nu … ten tijde van Corona is een ieder ontzettend blij met de zorg, met de inzet van de medewerkers. Wat kan het snel veranderen, wat kan bewustzijn groeien, het gaat niet alleen om geld en wachttijden, het gaat om de mensen. Laten we ervoor zorgen dat dit blijft, ook straks in de wereld na Corona.

Ik heb wel een andere zorg …

In deze tijd, zal een ieder het in het gezinshuis het (mogelijk) moeilijk hebben, met zo min mogelijk naar buiten, geen school, wel huiswerk, minder of zelfs geen therapie.

De Kunst is, een balans te vinden, zover mogelijk, te erkennen wat er is en dat het er allemaal mag zijn. Door hulp te vragen wanneer nodig, en toch ook door …. te kijken naar wat de huidige situatie biedt, naar verbinding, naar de ontwikkelingen in de natuur, naar creatief zijn met elkaar, en toch steeds blijven proberen vanuit de balans het goede te blijven zien, erkennen en uitspreken.

Ik wens een ieder, zorg goed voor elkaar en blijf gezond! En weet …

Brenda Stekelenburg – gezinshuiscoach