Gezinshuisouders hebben in de afgelopen maanden letterlijk 24 uur per dag klaargestaan voor de kinderen die bij hen wonen. Een pittige opgave met alle veranderingen en de onzekerheden die deze tijden met zich meebrengen. Met een groep betrokkenen rond gezinshuizen hebben we tijdens en na de Lock-down de vinger aan de pols gehouden en gezinshuisouders gevraagd naar ervaringen en tips.

wegwijzer in tijden van corona voor gezinshuizen

Het resultaat daarvan is de wegwijzer ‘Gezinshuizen in Coronatijd’ met praktische tips voor het behouden van vitaliteit, het realiseren van respijtzorg en verbonden blijven met mensen buiten het gezinshuis als dat door de maatregelen fysiek niet kan.

In de wegwijzer worden aanbevelingen gedaan die van belang zijn voor gezinshuisouders zelf, maar ook voor gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij gezinshuizen.

Nu we middenin de “tweede golf” van corona zitten is het des te belangrijker voor gezinshuizen om met behulp van deze brochure de weg te vinden in de mogelijkheden die collega gezinshuisouders hebben gedeeld. Samen zijn we sterk!

De brochure en de wegwijzer zijn te downloaden via de volgende link:
wegwijzer en brochure “Gezinshuizen in coronatijd”
https://www.hsleiden.nl/residentiele-jeugdzorg/nieuws/gezinshuizen-in-coronatijd